dissabte, 13 d’abril de 2013

Resums mensuals del mes de març de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de març pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE MARÇ A ALMOSTER - PICARANYTemperatura mitjana de les màximes:            15.27ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:              8.11ºC
Temperatura mitjana del mes:                       11.69ºC
Humitat mitjana de les màximes:                   86.87%
Humitat mitjana de les mínimes:                    48.61%
Humitat mitjana del mes:                              67.74%
Vent mitjà màxim:                                        38.7 km/h
Precipitació mensual:                                   87,2 mm


VALORS EXTREMS


Temperatura mínima del mes                        2.6ºC          (14 de març)
Temperatura màxima del mes                      20.7ºC         (28 de març)
Humitat mínima del mes                               18%            (15 de març)
Humitat màxima del mes                              98%            (5,6,27 i 28 de març)
Precipitació màxima en un dia del mes          36,6 mm     (6 de març)
Vent cop màxim del mes                               72 km/h      (1 de març)
Pressió atmosfèrica mínima del mes             991.4 hPa    (6 de març)
Pressió atmosfèrica màxima del mes           1019.6 hPa    (2 de març)
Dies de pluja (superior a 1 mm)                   8 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm)                     9 dies   
Total dies de pluja                                      17 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                       12.7ºC       (29 de març)
Temperatura mínima més baixa:                    2.6ºC         (14 de març)
Temperatura màxima més alta:                      20.7ºC       (28 de març)
Temperatura màxima més baixa:                   10.3ºC       (13 de març)
Humitat mínima més alta:                              90%           (5 i 27 de març)
Humitat mínima més baixa:                           18%           (15 de març)
Humitat màxima més alta:                             98%           (5,6,27 i 28 de març)
Humitat màxima més baixa:                          54%           (14 de març)
Vent màxim més alt:                                     72 km/h      (1 de març)
Vent màxim més baix:                                  10 km/h      (17 de març)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de març ha estat normal o lleugerament inferior, si tenim en compte que la mitjana dels tres març anteriors (2011: 11.46ºC), (2012: 12.75ºC) i (2013: 11.69ºC), donen una mitjana total de 11.96ºC.

-Les precipitacions, malgrat que la mitjana climàtica indiqui que ha estat un mes molt plujós, la mitjana dels tres anys d'observació de dades indica que: (2011: 157,3 mm) (2012: 88,2 mm) (2013: 87,2 mm), resulta una mitjana de 109,7 mm. Per tant, ha estat el març menys plujós des que tenim recull de dades en aquest observatori. Cal destacar, però, que aquest març de 2013 és el que més dies de precipitació ha registrat, ja que el 2011 només es van mesurar 8 dies de pluja, i el 2012 només 4 dies; les pluges van ser més torrencials, en canvi, aquest any han estat més sostingudes, però més febles.
 -En definitiva, ha estat un més de molta variació meteorològica. No podem fer comparatives climàtiques, ja que la gran varietat de dades faria un deduïment climàtic poc detallat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada