dilluns, 1 de juliol de 2013

Resums mensuals del mes d'abril de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'abril pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'ABRIL A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   17.36ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                     9.69ºC
Temperatura mitjana del mes:                              13.53ºC
Humitat mitjana de les màximes:                          83,80%
Humitat mitjana de les mínimes:                           43,60%
Humitat mitjana del mes:                                     63,70%
Vent mitjà màxim:                                                33.6 km/h
Precipitació mensual:                                           98,2 mm


VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                               3.6ºC            (6 d'abril)
Temperatura màxima del mes:                              22.6ºC          (17 d'abril)
Humitat mínima del mes:                                       18%             (20 d'abril)
Humitat màxima del mes:                                      98%             (30 d'abril)
Precipitació màxima en un dia del mes:                 39,4 mm       (29 d'abril)
Vent cop màxim del mes:                                      56 km/h        (25 d'abril)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                     995.3 hPa     (1 d'abril)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                   1025.6 hPa    (14 d'abril)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                           7 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                             3 dies   
Total dies de pluja:                                               10 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                              15.3ºC           (17 d'abril)
Temperatura mínima més baixa:                            3.6ºC            (6 d'abril)
Temperatura màxima més alta:                             22.6ºC           (17 d'abril)
Temperatura màxima més baixa:                           9.9ºC            (28 d'abril)
Humitat mínima més alta:                                       85%             (29 d'abril)
Humitat mínima més baixa:                                    18%             (20 d'abril)
Humitat màxima més alta:                                      98%             (30 d'abril)
Humitat màxima més baixa:                                   57%             (9 d'abril)
Vent màxim més alt:                                           56 km/h           (25 d'abril)
Vent màxim més baix:                                        18 km/h           (16 d'abril)
Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'abril ha estat lleugerament més fresca de l'habitual, si tenim en compte que l'abril de 2011 la mitjana va ser de 15.9ºC, i l'abril de 2012 de 12.91ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 14.11ºC.

-La pluviometria ha estat clarament superior a la mitjana, ja que l'abril de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 25,1 mm, i l'abril de 2012 de 52,8 mm. La mitjana entre aquests tres anys és de 58,7 mm.
-En resum, ha estat un mes clarament més plujós de l'habitual, amb nombrosos episodis de pluja, i també més fresc del normal, amb freqüents devallades de temperatura.