dimarts, 31 de desembre de 2013

Resums mensuals del mes de desembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de desembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE DESEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:               13.29ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                6.98ºC
Temperatura mitjana del mes:                          10.14ºC
Humitat mitjana de les màximes:                      79.32%
Humitat mitjana de les mínimes:                       50.77%
Humitat mitjana del mes:                                 65.04%
Vent mitjà màxim:                                           26.16 km/h
Precipitació mensual:                                      12,8 mm
 

VALORS EXTREMS    

Temperatura mínima del mes:                          3.4ºC    (13 de desembre)
Temperatura màxima del mes:                         17.7ºC    (15 de desembre)
Humitat mínima del mes:                                 28%    (4 de desembre)
Humitat màxima del mes:                                95%    (19, 23 i 24 de desembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:           9,0 mm    (19 de desembre)
Vent cop màxim del mes:                                71 km/h    (26 de desembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:               992.7 hPa    (25 de desembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:              1035.3 hPa    (11 de desembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                     3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                       0 dies   
Total dies de pluja:                                         3 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                        10.7ºC    (4 de desembre)
Temperatura mínima més baixa:                     3.4ºC    (13 de desembre)
Temperatura màxima més alta:                      17.7ºC    (15 de desembre)
Temperatura màxima més baixa:                   10.2ºC    16 de desembre)
Humitat mínima més alta:                               71%    (17 de desembre)
Humitat mínima més baixa:                           28%    (4 de desembre)
Humitat màxima més alta:                             95%    (19, 23 i 24 de desembre)
Humitat màxima més baixa:                          61%    (1 de desembre)
Vent màxim més alt:                                      71 km/h    (26 de desembre)
Vent màxim més baix:                                  13 km/h    (4 i 13 de desembre)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de desembre ha estat normal per l'època, si tenim en compte que el desembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 9.04ºC, el de 2011 de 11.53ºC, i el desembre el de 2012 de 10.47ºC. La mitjana entre aquests quatre anys d'observació de dades és de 10.27ºC.

La pluviometria ha estat lleugerament superior a la mitjana, ja que entre aquests quatre anys d'observació, la mitjà recau als 7,35 mm.

Resums mensuals del mes de novembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de novembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE NOVEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:              15.96ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                9.07ºC
Temperatura mitjana del mes:                         12.51ºC
Humitat mitjana de les màximes:                     78.87%
Humitat mitjana de les mínimes:                      45.07%
Humitat mitjana del mes:                                 61.97%
Vent mitjà màxim:                                          43.1 km/h
Precipitació mensual:                                     131,6 mm


VALORS EXTREMS    


Temperatura mínima del mes:                          1.3ºC            (27 de novembre)
Temperatura màxima del mes:                         25.3ºC          (6 de novembre)
Humitat mínima del mes:                                 23%              (15 de novembre)
Humitat màxima del mes:                                97%              (16 i 17 de novembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:           58,8 mm        (17 de novembre)
Vent cop màxim del mes:                                93 km/h        (16 de novembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:               997.3 hPa      (19 de novembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:              1030.8 hPa    (28 de novembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                     3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                       1 dia   
Total dies de pluja:                                         4 dies    


ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                         18.2ºC          (6 de novembre)
Temperatura mínima més baixa:                        1.3ºC          (27 de novembre)
Temperatura màxima més alta:                        25.3ºC          (6 de novembre)
Temperatura màxima més baixa:                       8.6ºC          (27 de novembre)
Humitat mínima més alta:                                 78%             (17 de novembre)
Humitat mínima més baixa:                               23%            (15 de novembre)
Humitat màxima més alta:                                 97%            (16 i 17 de novembre)
Humitat màxima més baixa:                             63%             (1 i 2 de novembre)
Vent màxim més alt:                                        93 km/h        (16 de novembre)
Vent màxim més baix:                                     16 km/h        (7 i 13 de novembre)

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de novembre ha estat lleugerament inferior, si tenim en compte que el novembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 12.19ºC, el de 2011 de 14.81ºC, i el novembre de 2012 de 12.66ºC. La mitjana entre aquests quatre anys és de 13.04ºC.

-La pluviometria ha estat molt suuperior a la mitjana, ja que entre aquests quatre anys d'observació de dades ha estat de 73,9 mm

Resums mensuals del mes d'octubre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'octubre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'OCTUBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                  23.11ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                   15.93ºC
Temperatura mitjana del mes:                             19.52ºC
Humitat mitjana de les màximes:                         88.45%
Humitat mitjana de les mínimes:                          51.97%
Humitat mitjana del mes:                                    70.21%
Vent mitjà màxim:                                              27.1 km/h
Precipitació mensual:                                         15,4 mm


VALORS EXTREMS    

Temperatura mínima del mes:                              9.1ºC               (30 d'octubre)
Temperatura màxima del mes:                            29.0ºC              (1 d'octubre)
Humitat mínima del mes:                                     31%                 (27 d'octubre)
Humitat màxima del mes:                                    97%                 (25 d'octubre)
Precipitació màxima en un dia del mes:              11,8 mm            (4 d'octubre)
Vent cop màxim del mes:                                   42 km/h            (4 d'octubre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                  1007.0 hPa       (1 d'octubre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                 1023.9 hPa       (31 d'octubre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                        3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                          2 dies   
Total dies de pluja:                                            5 dies

   
ALTRES VALORS   

Temperatura mínima més alta:                            21.4ºC             (1 d'octubre)
Temperatura mínima més baixa:                          9.1ºC              (30 d'octubre)
Temperatura màxima més alta:                           29.0ºC             (1 d'octubre)
Temperatura màxima més baixa:                        18.4ºC             (12 d'octubre)
Humitat mínima més alta:                                    80%                (3 d'octubre)
Humitat mínima més baixa:                                 31%                (27 d'octubre)
Humitat màxima més alta:                                   97%                (25 d'octubre)
Humitat màxima més baixa:                                64%                (31 d'octubre)
Vent màxim més alt:                                          42 km/h            (4 d'octubre)
Vent màxim més baix:                                       15 km/h            (28 d'octubre)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'octubre ha estat superior a la mitjana, si tenim en compte que l'octubre de 2010, la mitjana va ser de 16.36ºC, el de 2011 de 19.16ºC, i l'octubre de 2012 de 17.37ºC. La mitjana entre aquests quatre anys és de 18.1ºC.

-La pluviometria ha estat excepcionalment escassa, ja que entre els quatre anys d'observació de dades, la mitjana és de 82,33 mm.

Resums mensuals del mes de setembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de setembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE SETEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                  25.25ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                   15.32ºC
Temperatura mitjana del mes:                             21.36ºC
Humitat mitjana de les màximes:                         88,17%
Humitat mitjana de les mínimeS:                          50,47%
Humitat mitjana del mes:                                     69,32%
Vent mitjà màxim:                                               28.1 km/h
Precipitació mensual:                                          5,2 mm
 

VALORS EXTREMS   
 

Temperatura mínima del mes:                              12.9ºC                (12 de setembre)
Temperatura màxima del mes:                             28.2ºC                (1 de setembre)
Humitat mínima del mes:                                     25%                    (16 de setembre)
Humitat màxima del mes:                                    97%                    (26 de setembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:                5,0 mm               (7 de setembre)
Vent cop màxim del mes:                                    35 km/h               (16 de setembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                   1004.2 hPa          (29 de setembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                  1024.4 hPa          (22 de setembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                         1 dia   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                           1 dia   
Total dies de pluja:                                             2 dies   
 

 ALTRES VALORS  
 

Temperatura mínima més alta:                             19.3ºC                (3, 26 i 28 de setembre)
Temperatura mínima més baixa:                          12.9ºC                (12 de setembre)
Temperatura màxima més alta:                            28.2ºC                (1 de setembre)
Temperatura màxima més baixa:                         21.6ºC                (11 de setembre)
Humitat mínima més alta:                                     80%                  (7 de setembre)
Humitat mínima més baixa:                                  25%                  (16 de setembre)
Humitat màxima més alta:                                    97%                  (26 de setembre)
Humitat màxima més baixa:                                 65%                  (29 de setembre)
Vent màxim més alt:                                            35 km/h             (12 i 16 de setembre)
Vent màxim més baix:                                         18 km/h              (23 de setembre)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de setembre ha estat normal per l'habitual, si tenim en compte que el setembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 20.4ºC, el de 2011 de 22.65ºC, i el de 2012 de 21.12ºC.

La pluviometria ha estat molt inferior a la normal, ja que en els quatre anys d'observació de dades, la mitjana recau als 36 mm.