diumenge, 4 d’agost de 2013

Resums mensuals del mes de juny de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de juny pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE JUNY A ALMOSTER - PICARANYTemperatura mitjana de les màximes:                     24.04ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                      15.15ºC
Temperatura mitjana del mes:                                19.59ºC
Humitat mitjana de les màximes:                            88,53%
Humitat mitjana de les mínimes:                             43,50%
Humitat mitjana del mes:                                       66,02%
Vent mitjà màxim:                                                  31.9 km/h
Precipitació mensual:                                             38,6 mmVALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                                 10.3ºC               (8 de juny)
Temperatura màxima del mes:                                27.8ºC               (16 de juny)
Humitat mínima del mes:                                         27%                  (16 de juny)
Humitat màxima del mes:                                        98%                  (8, 18 i 19 de juny)
Precipitació màxima en un dia del mes:                   19,2 mm            (8 de juny)
Vent cop màxim del mes:                                        68 km/h            (8 de juny)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                      1006,5 hPa         (17 de juny)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1024,4 hPa         (29 de juny)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                            4 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                              1 dia   
Total dies de pluja:                                                 5 dies   


ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                               19.9ºC                (16 de juny)
Temperatura mínima més baixa:                            10.3ºC                (8 de juny)
Temperatura màxima més alta:                              27.8ºC               (16 de juny)
Temperatura màxima més baixa:                           20.0ºC               (5 i 9 de juny)
Humitat mínima més alta:                                       59%                  (12 de juny)
Humitat mínima més baixa:                                     27%                 (16 de juny)
Humitat màxima més alta:                                      98%                  (8, 18 i 19 de juny)
Humitat màxima més baixa:                                   65%                  (16 de juny)
Vent màxim més alt:                                              68 km/h              (8 de juny)
Vent màxim més baix:                                            21 km/h              (12, 13 i 21 de juny)Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de juny ha estat bastant més fresca de l'hanitual, si tenim en compte que el juny de 2011, la temperatura mitjana va ser de 20.04ºC, i el juny de 2012 de 22.09ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 20.57ºC.

-La pluviometria ha estat superior a l'habitual, ja que el juny de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 18 mm, i el juny de 2012 de 5,4 mm. Mitjana entre aquests tres anys de 20,7 mm.
-En resum, el mes ha estat més fresc i plujós del normal. 

dissabte, 3 d’agost de 2013

Resums mensuals del mes de maig de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de maig pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE MAIG A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   19.4ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                    10.5ºC
Temperatura mitjana del mes:                              14.95ºC
Humitat mitjana de les màximes:                          87,39%
Humitat mitjana de les mínimes:                           46,35%
Humitat mitjana del mes:                                     66,87%
Vent mitjà màxim:                                                35.32 km/h
Precipitació mensual:                                          61,6 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                               7.2ºC              (16 de maig)
Temperatura màxima del mes:                              26.8ºC            (7 de maig)
Humitat mínima del mes:                                      27%                (24 de maig)
Humitat màxima del mes:                                     98%                (15 de maig)
Precipitació màxima en un dia del mes:                 27,4 mm         (15 de maig)
Vent cop màxim del mes:                                     66 km/h           (18 de maig)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                   998.2 hPa         (16 de maig)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                  1022.5 hPa       (13 de maig)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                         9 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                           1 dia   
Total dies de pluja:                                             10 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta                             17.0ºC              (8 de maig)
Temperatura mínima més baixa                           7.2ºC               (16 de maig)
Temperatura màxima més alta                            26.8ºC              (7 de maig)
Temperatura màxima més baixa                          13.8ºC              (20 de maig)
Humitat mínima més alta                                     93%                  (15 de maig)
Humitat mínima més baixa                                  27%                  (24 de maig)
Humitat màxima més alta                                    98%                  (15 de maig)
Humitat màxima més baixa                                 64%                  (24 de maig)
Vent màxim més alt                                            66 km/h             (18 de maig)
Vent màxim més baix                                          18 km/h            (8 de maig)
 
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de maig ha estat
notablement més fresca de l'habitual, si tenim en compte que el maig de 2011, la temperatura mitjana va ser de 18.34ºC, i el maig de 2012 de 17.6ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 16.96ºC.

-La pluviometria ha estat significativament superior a la mitjana, ja que el maig de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 27,5 mm, i el maig de 2012 de 8,4 mm. Entre aquests tres anys, ja mitjana de pluja és de 32,5 mm.
-En resum, el mes s'ha vestit clarament més plujós de l'habitual, i molt més fresc del normal.