dimarts, 5 de febrer de 2013

Resums mensuals del mes de gener de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de gener pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE GENER A ALMOSTER - PICARANY

Temperatura mitjana de les màximes:            13.76ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:              6.96ºC
Temperatura mitjana del mes:                       10.35ºC
Humitat mitjana de les màximes:                   76,30%
Humitat mitjana de les mínimes:                    45,03%
Humitat mitjana del mes:                              60,66%
Vent mitjà màxim:                                        42,8 km/h
Precipitació mensual:                                   19,8 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                        3.3ºC           (23 de gener)
Temperatura màxima del mes:                       20.3ºC         (31 de gener)
Humitat mínima del mes:                               23%             (7 de gener)
Humitat màxima del mes:                              97%             (18 de gener)
Precipitació màxima en un dia del mes:         16,2 mm       (19 de gener)
Vent cop màxim del mes:                              79 km/h        (23, 24, 25 de gener)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:             979.9 hPa     (19 de gener)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:            1039.0 hPa    (3 de gener)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                  1 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                    7 dies   
Total dies de pluja:                                       8 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                      11.8ºC    (31 de gener)
Temperatura mínima més baixa:                   3.3ºC    (23 de gener)
Temperatura màxima més alta:                     20.3ºC    (31 de gener)
Temperatura màxima més baixa:                  8.6ºC    (23 de gener)
Humitat mínima més alta:                             68%    (19 de gener)
Humitat mínima més baixa:                          23%    (7 de gener)
Humitat màxima més alta:                            97%    (18 de gener)
Humitat màxima més baixa:                         50%    (25 de gener)
Vent màxim més alt:                                    79 km/h    (23, 24, 25 de gener)
Vent màxim més baix:                                 10 km/h    (7 de gener)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de gener ha estat lleugerament superior, si tenim en compte que la mitjana de gener de 2012 va ser de 10.4ºC, i la del gener de 2011 va ser de 9.22ºC.
-Les precipitacions han estat superiors a la mitjana. El mes de gener de 2011 es van registrar 25,3 mm, però el gener de 2012 només se'n va registrar 1. Això fa que la mitjana de pluviometria del mes de gener sigui de 13,15 mm.

-En definitiva, ha estat un mes caracteritzat per la sequetat ambiental, degut a les diverses entrades de vents de nord. Per tant, podem deduïr que ha estat un mes molt ventós, per davant de tot.