Galeria fotogràfica

Secció dedicada exclusivament a la col·lecció de fotografies pròpies de diferents fenòmens meteorològics. Totes les fotografies estan classificades per categories i subcategories.


NÚVOLS


NÚVOLS BAIXOS

Estrats

Estrats orogràfics

Cúmuls Humilis

Cúmuls Mediocris

Cúmuls Congestus

Cumulonimbus


NÚVOLS MITJOS

Altocúmuls


¡Secció en construcció!
Fotografies protegides amb © (drets d'autor) amb prohibició d'utilitzar-les per qualsevol acte o circumstància sense permís de l'autor.