dijous, 12 de setembre de 2013

Resums mensuals del mes d'agost de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'agost pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'AGOST A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   26.85ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                    19.53ºC
Temperatura mitjana del mes:                               23.19ºC
Humitat mitjana de les màximes:                           90,71%
Humitat mitjana de les mínimes:                            53,10%
Humitat mitjana del mes:                                      71,90%
Vent mitjà màxim:                                                29.26 km/h
Precipitació mensual:                                           21,2 mmVALORS EXTREMS


Temperatura mínima del mes:                                16.2ºC                   (25 d'agost)
Temperatura màxima del mes:                               30.3ºC                   (9 d'agost)
Humitat mínima del mes:                                       29%                       (8, 9 d'agost)
Humitat màxima del mes:                                       96%                      (17 d'agost)
Precipitació màxima en un dia del mes:                  15,0 mm                (17 d'agost)
Vent cop màxim del mes:                                      45 km/h                  (8 d'agost)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                      1007.3 hPa            (7 d'agost)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1021.9 hPa            (31 d'agost)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                            3 dies  
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                              4 dies  
Total dies de pluja:                                                7 dies  
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                                22.2ºC                   (6 d'agost)
Temperatura mínima més baixa:                             16.2ºC                   (25 d'agost)
Temperatura màxima més alta:                               30.3ºC                   (9 d'agost)
Temperatura màxima més baixa:                            22.2ºC                   (26 d'agost)
Humitat mínima més alta:                                       80%                       (3 d'agost)
Humitat mínima més baixa:                                     29%                      (8, 9 d'agost)
Humitat màxima més alta:                                      96%                       (16 d'agost)
Humitat màxima més baixa:                                    74%                      (9 d'agost)
Vent màxim més alt:                                              45 km/h                  (8 d'agost)
Vent màxim més baix:                                           19 km/h                   (28 d'agost)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'agost ha estat més fresca de l'habitual, si tenim en compte que l'agost de 2011, la temperatura mitjana va ser de 24.03ºC, i l'agost de 2012 de 25.0ºC. La mitjana entre aquests tres anys d'observació de dades és de 24.07ºC.

-La pluviometria ha estat superior a la mitjana, tenint en compte el promig entre aquests últims tres anys d'observació: l'agost de 2011 es van registrar 0 mm, i l'agost de 2012 7,8 mm. Mitjana de 9,7 mm.
 

diumenge, 8 de setembre de 2013

Resums mensuals del mes de juliol de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de juliol pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE JULIOL A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                       28.05ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                        20.43ºC
Temperatura mitjana del mes:                                  24.23ºC
Humitat mitjana de les màximes:                              89,52%
Humitat mitjana de les mínimes:                               48,03%
Humitat mitjana del mes:                                          68,78%
Vent mitjà màxim:                                                    28.9 km/h
Precipitació mensual:                                               9,0 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                                  16.7ºC               (1 de juliol)
Temperatura màxima del mes:                                 32.7ºC               (28 de juliol)
Humitat mínima del mes:                                          23%                  (29 de juliol)
Humitat màxima del mes:                                         95%                  (25 de juliol)
Precipitació màxima en un dia del mes:                    4,4 mm              (18 de juliol)
Vent cop màxim del mes:                                         52 km/h             (11 de juliol)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                     1007.8 hPa           (27 de juliol)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1024.3 hPa          (30 de juliol)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                             2 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                               2 dies   
Total dies de pluja:                                                 4 dies   
 

ALTRES VALORS
 
Temperatura mínima més alta:                                22.8ºC                (27 de juliol)
Temperatura mínima més baixa:                             16.7ºC                (1 de juliol)
Temperatura màxima més alta:                               32.7ºC                (28 de juliol)
Temperatura màxima més baixa:                            24.2ºC                (2 de juliol)
Humitat mínima més alta:                                        65%                   (10 de juliol)
Humitat mínima més baixa:                                     23%                   (29 de juliol)
Humitat màxima més alta:                                       95%                   (25 de juliol)
Humitat màxima més baixa:                                    74%                    (8 de juliol)
Vent màxim més alt:                                                52 km/h              (11 de juliol)
Vent màxim més baix:                                            23 km/h               (3, 20, 26 de juliol)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de juliol bastant més càlida de l'habitual, si tenim en compte el juliol de 2011, la temperatura mitjana va ser de 22.1ºC, i el juliol de 2012 de 22.37ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de dades de 22.9ºC.

-La pluviometria ha estat inferior a la mitjana, ja que el juliol de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 8,4 mm, i el juliol de 2012 de 16,4 mm. Mitjana entre aquests tres anys de 11,27 mm.
-En resum, ha estat un mes de tendència seca i càlida.