dimarts, 31 de desembre de 2013

Resums mensuals del mes de desembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de desembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE DESEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:               13.29ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                6.98ºC
Temperatura mitjana del mes:                          10.14ºC
Humitat mitjana de les màximes:                      79.32%
Humitat mitjana de les mínimes:                       50.77%
Humitat mitjana del mes:                                 65.04%
Vent mitjà màxim:                                           26.16 km/h
Precipitació mensual:                                      12,8 mm
 

VALORS EXTREMS    

Temperatura mínima del mes:                          3.4ºC    (13 de desembre)
Temperatura màxima del mes:                         17.7ºC    (15 de desembre)
Humitat mínima del mes:                                 28%    (4 de desembre)
Humitat màxima del mes:                                95%    (19, 23 i 24 de desembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:           9,0 mm    (19 de desembre)
Vent cop màxim del mes:                                71 km/h    (26 de desembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:               992.7 hPa    (25 de desembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:              1035.3 hPa    (11 de desembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                     3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                       0 dies   
Total dies de pluja:                                         3 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                        10.7ºC    (4 de desembre)
Temperatura mínima més baixa:                     3.4ºC    (13 de desembre)
Temperatura màxima més alta:                      17.7ºC    (15 de desembre)
Temperatura màxima més baixa:                   10.2ºC    16 de desembre)
Humitat mínima més alta:                               71%    (17 de desembre)
Humitat mínima més baixa:                           28%    (4 de desembre)
Humitat màxima més alta:                             95%    (19, 23 i 24 de desembre)
Humitat màxima més baixa:                          61%    (1 de desembre)
Vent màxim més alt:                                      71 km/h    (26 de desembre)
Vent màxim més baix:                                  13 km/h    (4 i 13 de desembre)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de desembre ha estat normal per l'època, si tenim en compte que el desembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 9.04ºC, el de 2011 de 11.53ºC, i el desembre el de 2012 de 10.47ºC. La mitjana entre aquests quatre anys d'observació de dades és de 10.27ºC.

La pluviometria ha estat lleugerament superior a la mitjana, ja que entre aquests quatre anys d'observació, la mitjà recau als 7,35 mm.

Resums mensuals del mes de novembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de novembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE NOVEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:              15.96ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                9.07ºC
Temperatura mitjana del mes:                         12.51ºC
Humitat mitjana de les màximes:                     78.87%
Humitat mitjana de les mínimes:                      45.07%
Humitat mitjana del mes:                                 61.97%
Vent mitjà màxim:                                          43.1 km/h
Precipitació mensual:                                     131,6 mm


VALORS EXTREMS    


Temperatura mínima del mes:                          1.3ºC            (27 de novembre)
Temperatura màxima del mes:                         25.3ºC          (6 de novembre)
Humitat mínima del mes:                                 23%              (15 de novembre)
Humitat màxima del mes:                                97%              (16 i 17 de novembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:           58,8 mm        (17 de novembre)
Vent cop màxim del mes:                                93 km/h        (16 de novembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:               997.3 hPa      (19 de novembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:              1030.8 hPa    (28 de novembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                     3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                       1 dia   
Total dies de pluja:                                         4 dies    


ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                         18.2ºC          (6 de novembre)
Temperatura mínima més baixa:                        1.3ºC          (27 de novembre)
Temperatura màxima més alta:                        25.3ºC          (6 de novembre)
Temperatura màxima més baixa:                       8.6ºC          (27 de novembre)
Humitat mínima més alta:                                 78%             (17 de novembre)
Humitat mínima més baixa:                               23%            (15 de novembre)
Humitat màxima més alta:                                 97%            (16 i 17 de novembre)
Humitat màxima més baixa:                             63%             (1 i 2 de novembre)
Vent màxim més alt:                                        93 km/h        (16 de novembre)
Vent màxim més baix:                                     16 km/h        (7 i 13 de novembre)

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de novembre ha estat lleugerament inferior, si tenim en compte que el novembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 12.19ºC, el de 2011 de 14.81ºC, i el novembre de 2012 de 12.66ºC. La mitjana entre aquests quatre anys és de 13.04ºC.

-La pluviometria ha estat molt suuperior a la mitjana, ja que entre aquests quatre anys d'observació de dades ha estat de 73,9 mm

Resums mensuals del mes d'octubre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'octubre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'OCTUBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                  23.11ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                   15.93ºC
Temperatura mitjana del mes:                             19.52ºC
Humitat mitjana de les màximes:                         88.45%
Humitat mitjana de les mínimes:                          51.97%
Humitat mitjana del mes:                                    70.21%
Vent mitjà màxim:                                              27.1 km/h
Precipitació mensual:                                         15,4 mm


VALORS EXTREMS    

Temperatura mínima del mes:                              9.1ºC               (30 d'octubre)
Temperatura màxima del mes:                            29.0ºC              (1 d'octubre)
Humitat mínima del mes:                                     31%                 (27 d'octubre)
Humitat màxima del mes:                                    97%                 (25 d'octubre)
Precipitació màxima en un dia del mes:              11,8 mm            (4 d'octubre)
Vent cop màxim del mes:                                   42 km/h            (4 d'octubre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                  1007.0 hPa       (1 d'octubre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                 1023.9 hPa       (31 d'octubre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                        3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                          2 dies   
Total dies de pluja:                                            5 dies

   
ALTRES VALORS   

Temperatura mínima més alta:                            21.4ºC             (1 d'octubre)
Temperatura mínima més baixa:                          9.1ºC              (30 d'octubre)
Temperatura màxima més alta:                           29.0ºC             (1 d'octubre)
Temperatura màxima més baixa:                        18.4ºC             (12 d'octubre)
Humitat mínima més alta:                                    80%                (3 d'octubre)
Humitat mínima més baixa:                                 31%                (27 d'octubre)
Humitat màxima més alta:                                   97%                (25 d'octubre)
Humitat màxima més baixa:                                64%                (31 d'octubre)
Vent màxim més alt:                                          42 km/h            (4 d'octubre)
Vent màxim més baix:                                       15 km/h            (28 d'octubre)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'octubre ha estat superior a la mitjana, si tenim en compte que l'octubre de 2010, la mitjana va ser de 16.36ºC, el de 2011 de 19.16ºC, i l'octubre de 2012 de 17.37ºC. La mitjana entre aquests quatre anys és de 18.1ºC.

-La pluviometria ha estat excepcionalment escassa, ja que entre els quatre anys d'observació de dades, la mitjana és de 82,33 mm.

Resums mensuals del mes de setembre de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de setembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE SETEMBRE A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                  25.25ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                   15.32ºC
Temperatura mitjana del mes:                             21.36ºC
Humitat mitjana de les màximes:                         88,17%
Humitat mitjana de les mínimeS:                          50,47%
Humitat mitjana del mes:                                     69,32%
Vent mitjà màxim:                                               28.1 km/h
Precipitació mensual:                                          5,2 mm
 

VALORS EXTREMS   
 

Temperatura mínima del mes:                              12.9ºC                (12 de setembre)
Temperatura màxima del mes:                             28.2ºC                (1 de setembre)
Humitat mínima del mes:                                     25%                    (16 de setembre)
Humitat màxima del mes:                                    97%                    (26 de setembre)
Precipitació màxima en un dia del mes:                5,0 mm               (7 de setembre)
Vent cop màxim del mes:                                    35 km/h               (16 de setembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                   1004.2 hPa          (29 de setembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                  1024.4 hPa          (22 de setembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                         1 dia   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                           1 dia   
Total dies de pluja:                                             2 dies   
 

 ALTRES VALORS  
 

Temperatura mínima més alta:                             19.3ºC                (3, 26 i 28 de setembre)
Temperatura mínima més baixa:                          12.9ºC                (12 de setembre)
Temperatura màxima més alta:                            28.2ºC                (1 de setembre)
Temperatura màxima més baixa:                         21.6ºC                (11 de setembre)
Humitat mínima més alta:                                     80%                  (7 de setembre)
Humitat mínima més baixa:                                  25%                  (16 de setembre)
Humitat màxima més alta:                                    97%                  (26 de setembre)
Humitat màxima més baixa:                                 65%                  (29 de setembre)
Vent màxim més alt:                                            35 km/h             (12 i 16 de setembre)
Vent màxim més baix:                                         18 km/h              (23 de setembre)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de setembre ha estat normal per l'habitual, si tenim en compte que el setembre de 2010, la temperatura mitjana va ser de 20.4ºC, el de 2011 de 22.65ºC, i el de 2012 de 21.12ºC.

La pluviometria ha estat molt inferior a la normal, ja que en els quatre anys d'observació de dades, la mitjana recau als 36 mm.

dijous, 12 de setembre de 2013

Resums mensuals del mes d'agost de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'agost pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'AGOST A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   26.85ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                    19.53ºC
Temperatura mitjana del mes:                               23.19ºC
Humitat mitjana de les màximes:                           90,71%
Humitat mitjana de les mínimes:                            53,10%
Humitat mitjana del mes:                                      71,90%
Vent mitjà màxim:                                                29.26 km/h
Precipitació mensual:                                           21,2 mmVALORS EXTREMS


Temperatura mínima del mes:                                16.2ºC                   (25 d'agost)
Temperatura màxima del mes:                               30.3ºC                   (9 d'agost)
Humitat mínima del mes:                                       29%                       (8, 9 d'agost)
Humitat màxima del mes:                                       96%                      (17 d'agost)
Precipitació màxima en un dia del mes:                  15,0 mm                (17 d'agost)
Vent cop màxim del mes:                                      45 km/h                  (8 d'agost)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                      1007.3 hPa            (7 d'agost)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1021.9 hPa            (31 d'agost)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                            3 dies  
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                              4 dies  
Total dies de pluja:                                                7 dies  
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                                22.2ºC                   (6 d'agost)
Temperatura mínima més baixa:                             16.2ºC                   (25 d'agost)
Temperatura màxima més alta:                               30.3ºC                   (9 d'agost)
Temperatura màxima més baixa:                            22.2ºC                   (26 d'agost)
Humitat mínima més alta:                                       80%                       (3 d'agost)
Humitat mínima més baixa:                                     29%                      (8, 9 d'agost)
Humitat màxima més alta:                                      96%                       (16 d'agost)
Humitat màxima més baixa:                                    74%                      (9 d'agost)
Vent màxim més alt:                                              45 km/h                  (8 d'agost)
Vent màxim més baix:                                           19 km/h                   (28 d'agost)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'agost ha estat més fresca de l'habitual, si tenim en compte que l'agost de 2011, la temperatura mitjana va ser de 24.03ºC, i l'agost de 2012 de 25.0ºC. La mitjana entre aquests tres anys d'observació de dades és de 24.07ºC.

-La pluviometria ha estat superior a la mitjana, tenint en compte el promig entre aquests últims tres anys d'observació: l'agost de 2011 es van registrar 0 mm, i l'agost de 2012 7,8 mm. Mitjana de 9,7 mm.
 

diumenge, 8 de setembre de 2013

Resums mensuals del mes de juliol de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de juliol pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE JULIOL A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                       28.05ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                        20.43ºC
Temperatura mitjana del mes:                                  24.23ºC
Humitat mitjana de les màximes:                              89,52%
Humitat mitjana de les mínimes:                               48,03%
Humitat mitjana del mes:                                          68,78%
Vent mitjà màxim:                                                    28.9 km/h
Precipitació mensual:                                               9,0 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                                  16.7ºC               (1 de juliol)
Temperatura màxima del mes:                                 32.7ºC               (28 de juliol)
Humitat mínima del mes:                                          23%                  (29 de juliol)
Humitat màxima del mes:                                         95%                  (25 de juliol)
Precipitació màxima en un dia del mes:                    4,4 mm              (18 de juliol)
Vent cop màxim del mes:                                         52 km/h             (11 de juliol)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                     1007.8 hPa           (27 de juliol)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1024.3 hPa          (30 de juliol)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                             2 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                               2 dies   
Total dies de pluja:                                                 4 dies   
 

ALTRES VALORS
 
Temperatura mínima més alta:                                22.8ºC                (27 de juliol)
Temperatura mínima més baixa:                             16.7ºC                (1 de juliol)
Temperatura màxima més alta:                               32.7ºC                (28 de juliol)
Temperatura màxima més baixa:                            24.2ºC                (2 de juliol)
Humitat mínima més alta:                                        65%                   (10 de juliol)
Humitat mínima més baixa:                                     23%                   (29 de juliol)
Humitat màxima més alta:                                       95%                   (25 de juliol)
Humitat màxima més baixa:                                    74%                    (8 de juliol)
Vent màxim més alt:                                                52 km/h              (11 de juliol)
Vent màxim més baix:                                            23 km/h               (3, 20, 26 de juliol)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de juliol bastant més càlida de l'habitual, si tenim en compte el juliol de 2011, la temperatura mitjana va ser de 22.1ºC, i el juliol de 2012 de 22.37ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de dades de 22.9ºC.

-La pluviometria ha estat inferior a la mitjana, ja que el juliol de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 8,4 mm, i el juliol de 2012 de 16,4 mm. Mitjana entre aquests tres anys de 11,27 mm.
-En resum, ha estat un mes de tendència seca i càlida.

diumenge, 4 d’agost de 2013

Resums mensuals del mes de juny de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de juny pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE JUNY A ALMOSTER - PICARANYTemperatura mitjana de les màximes:                     24.04ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                      15.15ºC
Temperatura mitjana del mes:                                19.59ºC
Humitat mitjana de les màximes:                            88,53%
Humitat mitjana de les mínimes:                             43,50%
Humitat mitjana del mes:                                       66,02%
Vent mitjà màxim:                                                  31.9 km/h
Precipitació mensual:                                             38,6 mmVALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                                 10.3ºC               (8 de juny)
Temperatura màxima del mes:                                27.8ºC               (16 de juny)
Humitat mínima del mes:                                         27%                  (16 de juny)
Humitat màxima del mes:                                        98%                  (8, 18 i 19 de juny)
Precipitació màxima en un dia del mes:                   19,2 mm            (8 de juny)
Vent cop màxim del mes:                                        68 km/h            (8 de juny)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                      1006,5 hPa         (17 de juny)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                     1024,4 hPa         (29 de juny)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                            4 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                              1 dia   
Total dies de pluja:                                                 5 dies   


ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                               19.9ºC                (16 de juny)
Temperatura mínima més baixa:                            10.3ºC                (8 de juny)
Temperatura màxima més alta:                              27.8ºC               (16 de juny)
Temperatura màxima més baixa:                           20.0ºC               (5 i 9 de juny)
Humitat mínima més alta:                                       59%                  (12 de juny)
Humitat mínima més baixa:                                     27%                 (16 de juny)
Humitat màxima més alta:                                      98%                  (8, 18 i 19 de juny)
Humitat màxima més baixa:                                   65%                  (16 de juny)
Vent màxim més alt:                                              68 km/h              (8 de juny)
Vent màxim més baix:                                            21 km/h              (12, 13 i 21 de juny)Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de juny ha estat bastant més fresca de l'hanitual, si tenim en compte que el juny de 2011, la temperatura mitjana va ser de 20.04ºC, i el juny de 2012 de 22.09ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 20.57ºC.

-La pluviometria ha estat superior a l'habitual, ja que el juny de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 18 mm, i el juny de 2012 de 5,4 mm. Mitjana entre aquests tres anys de 20,7 mm.
-En resum, el mes ha estat més fresc i plujós del normal. 

dissabte, 3 d’agost de 2013

Resums mensuals del mes de maig de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de maig pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE MAIG A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   19.4ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                    10.5ºC
Temperatura mitjana del mes:                              14.95ºC
Humitat mitjana de les màximes:                          87,39%
Humitat mitjana de les mínimes:                           46,35%
Humitat mitjana del mes:                                     66,87%
Vent mitjà màxim:                                                35.32 km/h
Precipitació mensual:                                          61,6 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                               7.2ºC              (16 de maig)
Temperatura màxima del mes:                              26.8ºC            (7 de maig)
Humitat mínima del mes:                                      27%                (24 de maig)
Humitat màxima del mes:                                     98%                (15 de maig)
Precipitació màxima en un dia del mes:                 27,4 mm         (15 de maig)
Vent cop màxim del mes:                                     66 km/h           (18 de maig)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                   998.2 hPa         (16 de maig)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                  1022.5 hPa       (13 de maig)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                         9 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                           1 dia   
Total dies de pluja:                                             10 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta                             17.0ºC              (8 de maig)
Temperatura mínima més baixa                           7.2ºC               (16 de maig)
Temperatura màxima més alta                            26.8ºC              (7 de maig)
Temperatura màxima més baixa                          13.8ºC              (20 de maig)
Humitat mínima més alta                                     93%                  (15 de maig)
Humitat mínima més baixa                                  27%                  (24 de maig)
Humitat màxima més alta                                    98%                  (15 de maig)
Humitat màxima més baixa                                 64%                  (24 de maig)
Vent màxim més alt                                            66 km/h             (18 de maig)
Vent màxim més baix                                          18 km/h            (8 de maig)
 
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de maig ha estat
notablement més fresca de l'habitual, si tenim en compte que el maig de 2011, la temperatura mitjana va ser de 18.34ºC, i el maig de 2012 de 17.6ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 16.96ºC.

-La pluviometria ha estat significativament superior a la mitjana, ja que el maig de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 27,5 mm, i el maig de 2012 de 8,4 mm. Entre aquests tres anys, ja mitjana de pluja és de 32,5 mm.
-En resum, el mes s'ha vestit clarament més plujós de l'habitual, i molt més fresc del normal.  

dilluns, 1 de juliol de 2013

Resums mensuals del mes d'abril de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'abril pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'ABRIL A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:                   17.36ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:                     9.69ºC
Temperatura mitjana del mes:                              13.53ºC
Humitat mitjana de les màximes:                          83,80%
Humitat mitjana de les mínimes:                           43,60%
Humitat mitjana del mes:                                     63,70%
Vent mitjà màxim:                                                33.6 km/h
Precipitació mensual:                                           98,2 mm


VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                               3.6ºC            (6 d'abril)
Temperatura màxima del mes:                              22.6ºC          (17 d'abril)
Humitat mínima del mes:                                       18%             (20 d'abril)
Humitat màxima del mes:                                      98%             (30 d'abril)
Precipitació màxima en un dia del mes:                 39,4 mm       (29 d'abril)
Vent cop màxim del mes:                                      56 km/h        (25 d'abril)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:                     995.3 hPa     (1 d'abril)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:                   1025.6 hPa    (14 d'abril)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                           7 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                             3 dies   
Total dies de pluja:                                               10 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                              15.3ºC           (17 d'abril)
Temperatura mínima més baixa:                            3.6ºC            (6 d'abril)
Temperatura màxima més alta:                             22.6ºC           (17 d'abril)
Temperatura màxima més baixa:                           9.9ºC            (28 d'abril)
Humitat mínima més alta:                                       85%             (29 d'abril)
Humitat mínima més baixa:                                    18%             (20 d'abril)
Humitat màxima més alta:                                      98%             (30 d'abril)
Humitat màxima més baixa:                                   57%             (9 d'abril)
Vent màxim més alt:                                           56 km/h           (25 d'abril)
Vent màxim més baix:                                        18 km/h           (16 d'abril)
Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'abril ha estat lleugerament més fresca de l'habitual, si tenim en compte que l'abril de 2011 la mitjana va ser de 15.9ºC, i l'abril de 2012 de 12.91ºC. Mitjana entre aquests tres anys d'observació de 14.11ºC.

-La pluviometria ha estat clarament superior a la mitjana, ja que l'abril de 2011 el total de pluja acumulat va ser de 25,1 mm, i l'abril de 2012 de 52,8 mm. La mitjana entre aquests tres anys és de 58,7 mm.
-En resum, ha estat un mes clarament més plujós de l'habitual, amb nombrosos episodis de pluja, i també més fresc del normal, amb freqüents devallades de temperatura.

dissabte, 13 d’abril de 2013

Resums mensuals del mes de març de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de març pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE MARÇ A ALMOSTER - PICARANYTemperatura mitjana de les màximes:            15.27ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:              8.11ºC
Temperatura mitjana del mes:                       11.69ºC
Humitat mitjana de les màximes:                   86.87%
Humitat mitjana de les mínimes:                    48.61%
Humitat mitjana del mes:                              67.74%
Vent mitjà màxim:                                        38.7 km/h
Precipitació mensual:                                   87,2 mm


VALORS EXTREMS


Temperatura mínima del mes                        2.6ºC          (14 de març)
Temperatura màxima del mes                      20.7ºC         (28 de març)
Humitat mínima del mes                               18%            (15 de març)
Humitat màxima del mes                              98%            (5,6,27 i 28 de març)
Precipitació màxima en un dia del mes          36,6 mm     (6 de març)
Vent cop màxim del mes                               72 km/h      (1 de març)
Pressió atmosfèrica mínima del mes             991.4 hPa    (6 de març)
Pressió atmosfèrica màxima del mes           1019.6 hPa    (2 de març)
Dies de pluja (superior a 1 mm)                   8 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm)                     9 dies   
Total dies de pluja                                      17 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                       12.7ºC       (29 de març)
Temperatura mínima més baixa:                    2.6ºC         (14 de març)
Temperatura màxima més alta:                      20.7ºC       (28 de març)
Temperatura màxima més baixa:                   10.3ºC       (13 de març)
Humitat mínima més alta:                              90%           (5 i 27 de març)
Humitat mínima més baixa:                           18%           (15 de març)
Humitat màxima més alta:                             98%           (5,6,27 i 28 de març)
Humitat màxima més baixa:                          54%           (14 de març)
Vent màxim més alt:                                     72 km/h      (1 de març)
Vent màxim més baix:                                  10 km/h      (17 de març)
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de març ha estat normal o lleugerament inferior, si tenim en compte que la mitjana dels tres març anteriors (2011: 11.46ºC), (2012: 12.75ºC) i (2013: 11.69ºC), donen una mitjana total de 11.96ºC.

-Les precipitacions, malgrat que la mitjana climàtica indiqui que ha estat un mes molt plujós, la mitjana dels tres anys d'observació de dades indica que: (2011: 157,3 mm) (2012: 88,2 mm) (2013: 87,2 mm), resulta una mitjana de 109,7 mm. Per tant, ha estat el març menys plujós des que tenim recull de dades en aquest observatori. Cal destacar, però, que aquest març de 2013 és el que més dies de precipitació ha registrat, ja que el 2011 només es van mesurar 8 dies de pluja, i el 2012 només 4 dies; les pluges van ser més torrencials, en canvi, aquest any han estat més sostingudes, però més febles.
 -En definitiva, ha estat un més de molta variació meteorològica. No podem fer comparatives climàtiques, ja que la gran varietat de dades faria un deduïment climàtic poc detallat.

dissabte, 2 de març de 2013

Resums mensuals del mes de febrer de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de febrer pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.  
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE FEBRER A ALMOSTER - PICARANY

Temperatura mitjana de les màximes:            11.47ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:             5.0ºC
Temperatura mitjana del mes:                       8.24ºC
Humitat mitjana de les màximes:                   82,46%
Humitat mitjana de les mínimes:                    50,54%
Humitat mitjana del mes:                              66,71%
Vent mitjà màxim:                                        42,6 km/h
Precipitació mensual:                                   47,2 mm


VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                       -0.8ºC            (23 de febrer)
Temperatura màxima del mes:                     18.2ºC            (1 de febrer)
Humitat mínima del mes:                               24%              (7 de febrer)
Humitat màxima del mes:                              97%              (16, 17 i 18 de febrer)
Precipitació màxima en un dia del mes:        18,4 mm         (23 de febrer)
Vent cop màxim del mes:                              89 km/h         (3 de febrer)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:             997.8 hPa      (23 de febrer)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:            1027.6 hPa    (4 de febrer)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                  4 dies  
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                    3 dies  
Total dies de pluja:                                       7 dies    ALTRES VALORS 

Temperatura mínima del mes:                        -0.8ºC           (23 de febrer)
Temperatura màxima del mes:                       18.2ºC          (1 de febrer)
Humitat mínima del mes:                                24%             (7 de febrer)
Humitat màxima del mes:                               97%             (16, 17 i 18 de febrer)
Precipitació màxima en un dia del mes:          18,4 mm       (23 de febrer)
Vent cop màxim del mes:                               89 km/h        (3 de febrer)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:              997.8 hPa     (23 de febrer)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:             1027.6 hPa   (4 de febrer)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                   4 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                     3 dies   
Total dies de pluja:                                       7 dies   


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de febrer ha estat lleugerament superior, si tenim en compte que la mitjana entre el el febrer de 2011, 2012 i 2013 és de 7.65ºC.

-Les precipitacions han estat molt superiors a la mitjana. El mes de febrer de 2011 es van registrar 4,2 mm, i al mes de febrer de 2012 la precipitació va ser nul·la.  Per tant, la mitjana entre els tres anys s'escau a 17,13 mm.
-Cal tenir en compte que durant aquest mes s'ha comptat un dia de nevada, (minsa >1cm de gruix de neu), concretament el dia 23 de febrer.
-Podem deduïr que ha estat un mes lleugerament més càlid, però molt més plujós. 
-Les diverses llevantades i fredorades que hem tingut han ajudat a una dinamització del temps.

dimarts, 5 de febrer de 2013

Resums mensuals del mes de gener de 2013

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de gener pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE GENER A ALMOSTER - PICARANY

Temperatura mitjana de les màximes:            13.76ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:              6.96ºC
Temperatura mitjana del mes:                       10.35ºC
Humitat mitjana de les màximes:                   76,30%
Humitat mitjana de les mínimes:                    45,03%
Humitat mitjana del mes:                              60,66%
Vent mitjà màxim:                                        42,8 km/h
Precipitació mensual:                                   19,8 mm
 

VALORS EXTREMS

Temperatura mínima del mes:                        3.3ºC           (23 de gener)
Temperatura màxima del mes:                       20.3ºC         (31 de gener)
Humitat mínima del mes:                               23%             (7 de gener)
Humitat màxima del mes:                              97%             (18 de gener)
Precipitació màxima en un dia del mes:         16,2 mm       (19 de gener)
Vent cop màxim del mes:                              79 km/h        (23, 24, 25 de gener)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:             979.9 hPa     (19 de gener)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:            1039.0 hPa    (3 de gener)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                  1 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                    7 dies   
Total dies de pluja:                                       8 dies   
 

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                      11.8ºC    (31 de gener)
Temperatura mínima més baixa:                   3.3ºC    (23 de gener)
Temperatura màxima més alta:                     20.3ºC    (31 de gener)
Temperatura màxima més baixa:                  8.6ºC    (23 de gener)
Humitat mínima més alta:                             68%    (19 de gener)
Humitat mínima més baixa:                          23%    (7 de gener)
Humitat màxima més alta:                            97%    (18 de gener)
Humitat màxima més baixa:                         50%    (25 de gener)
Vent màxim més alt:                                    79 km/h    (23, 24, 25 de gener)
Vent màxim més baix:                                 10 km/h    (7 de gener)


Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes de gener ha estat lleugerament superior, si tenim en compte que la mitjana de gener de 2012 va ser de 10.4ºC, i la del gener de 2011 va ser de 9.22ºC.
-Les precipitacions han estat superiors a la mitjana. El mes de gener de 2011 es van registrar 25,3 mm, però el gener de 2012 només se'n va registrar 1. Això fa que la mitjana de pluviometria del mes de gener sigui de 13,15 mm.

-En definitiva, ha estat un mes caracteritzat per la sequetat ambiental, degut a les diverses entrades de vents de nord. Per tant, podem deduïr que ha estat un mes molt ventós, per davant de tot.

dimecres, 2 de gener de 2013

Resum anual de l'any 2012

Aquí teniu els resums meteorològics anuals de l'any 2012 a Almoster - Picarany.

---MITJANES---

Temperatura mitjana de l'any:                          15.99ºC
Precipitació total de l'any:                                428,2 mm 


---VALORS EXTREMS---

Temperatura mínima de l'any                           -4.1ºC     (3 de febrer)
Temperatura màxima de l'any                          33.8ºC    (21 de juny)
Humitat mínima de l'any                                  10%  
Humitat màxima de l'any                                 98%  
Vent cop màxim de l'any                                 81 km/h    (21 de maig)
Precipitació màxima en un dia de l'any            81,8 mm    (21 de març)
Dies de pluja (inferior a 1 mm)                       26 dies  
Dies de pluja (superior a 1mm)                      39 dies  
Total dies de pluja                                         65 dies  
Pressió atmosfèrica mínima de l'any               992.8 hPa    (31 d'octubre)
Pressió atmosfèrica màxima de l'any              1034.0 hPa    (19 de gener)Comentaris sobre l'any:
-Mes més fred:  febrer.
-Mes més càlid:  agost.
-Mes més sec:  febrer.
-Mes més plujós:  octubre.
-Mes més ventós:  maig.-L'any 2012 ha estat lleugerament més fresc, amb una mitjana de 15.99ºC, mentre que l'any 2011, la mitjana va ser de 16.68ºC
-L'any 2012 ha estat notablement més sec, amb 428,2 mm, mentre que l'any 2011, la precipitació anual, va ser de 480,4 mm.