dimarts, 2 de gener del 2018

RESUM METEOROLÒGIC ANUAL ANY 2017

MITJANES PERÍODE 2011-2017:

Pluviometria 2017: 287,6 mm   --(mitjana període: 469,3 mm // anomalia: -181,7 mm)
Temperatura 2017: 16.1ºC   --(mitjana període: 16.16ºC // anomalia: -0.06ºC)

divendres, 1 de gener del 2016

Resum anual de l'any 2015

A continuació es mostra el resum meteorològic anual de l'any 2015 de l'observatori d' Almoster - Picarany. 

---MITJANES---


Temperatura mitjana de l'any:                      16.53ºC
Precipitació total de l'any:                            455,4 mm


---VALORS EXTREMS---

Temperatura mínima de l'any:                      -0.8ºC    (6 de febrer)
Temperatura màxima de l'any:                     34.4ºC    (22 de juliol)
Humitat mínima de l'any:                             13%    (5 de març)
Humitat màxima de l'any:                            99%    (2 i 3 de novembre)
Vent cop màxim de l'any:                             85 km/h    (2 de novembre)
Precipitació màxima en un dia de l'any:       66 mm    (2 de setembre)
Dies precipitats (≤ 0,2 mm):                         18 dies  
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                   15 dies  
Dies de pluja (superior a 1mm):                   45 dies  
Dies totals amb precipitació:                        78 dies  
Pressió atmosfèrica mínima de l'any:           985.4 hPa    (31 de gener)
Pressió atmosfèrica màxima de l'any:          1042.1 hPa    (9 de gener)
Nits tropicals:                                                50 nits    


Comentaris sobre l'any:

-Mes més fred:  febrer.
-Mes més càlid:  juliol.
-Mes més sec: maig.
-Mes més plujós: setembre.


-L'any 2015 ha estat lleugerament més càlid, amb una mitjana de temperatura de 16.53ºC, si es té en compte la sèrie de dades d'anys 2011-2015 (mitjana d'aquest període de 16.26ºC).
-La pluviometria ha estat notablement per sota la mitjana, amb 455,4 mm, si es té en compte el període de dades 2011-2015, on la mitjana pluviomètrica es situa en 507,28 mm.

Resums mensuals de l'any 2015

A continuació es mostren els resums de les dades meteorològiques que extreu l'observatori d' Almoster - Picarany, dels dotze mesos de l'any 2015, per observar les mitjanes i els registres extrems de cadascun d'aquests.

dissabte, 3 de gener del 2015

Resum anual de l'any 2014

Aquí teniu els resums meteorològics anuals de l'any 2014 a Almoster - Picarany.
---MITJANES---


Temperatura mitjana de l'any:                 16.33ºC
Precipitació total de l'any:                       624,4 mm


---VALORS EXTREMS---

Temperatura mínima de l'any:                  1.3ºC    (30 de desembre)
Temperatura màxima de l'any:                 33.3ºC    (26 d'agost)
Humitat mínima de l'any:                         12%    (29 de desembre)
Humitat màxima de l'any:                        99%    (29 i 30 de novembre)
Vent cop màxim de l'any:                        79 km/h    (29 de març)
Precipitació màxima en un dia de l'any:   54,8 mm     (30 de març)
Dies de pluja (inferior a 1 mm):               28 dies   
Dies de pluja (superior a 1mm):              63 dies   
Total dies de pluja:                                 91 dies   
Pressió atmosfèrica mínima de l'any:       991.6 hPa    (10 de gener)
Pressió atmosfèrica màxima de l'any:      1034.2 hPa    (30 de desembre)
Nits tropicals:                                        37 nits    


Comentaris sobre l'any:
-Mes més fred:  desembre.
-Mes més càlid:  agost.
-Mes més sec: octubre.
-Mes més plujós: novembre.
 

-L'any 2014 ha estat lleugerament més càlid, amb una mitjana de 16.33ºC, mentre que l'any 2011 la mitjana va ser de 16.68ºC, el 2012 de 15.99ºC i el 2013 de 15.77ºC. 
-L'any 2014 ha estat bastant més plujós, amb 624,4 mm, mentre que l'any 2011, la pluviometria total va ser de 480,4 mm,  l'any 2012 de 428,4 mm i l'any 2013 de 547,8 mm.

dijous, 6 de novembre del 2014

Resums mensuals del mes d'octubre de 2014

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'octubre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.

RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'OCTUBRE DE 2014 A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:             23.09ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:              16.55ºC
Temperatura mitjana del mes:                        19.82ºC
Humitat mitjana del mes:                               71,37%
Vent mitjà màxim:                                          23.58 km/h
Precipitació mensual:                                     9,2 mm


VALORS EXTREMS  

Temperatura mínima del mes:                        12.9ºC           (23 d'octubre)
Temperatura màxima del mes:                       29.1ºC           (21 d'octubre)
Humitat mínima del mes:                                21%              (23 d'octubre)
Humitat màxima del mes:                               98%              (12 d'octubre)
Precipitació màxima en un dia del mes:          5,6 mm          (12 d'octubre)
Vent cop màxim del mes:                               60 km/h         (22 d'octubre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:              1006.1 hPa    (14 d'octubre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:             1026.1 hPa    (1 d'octubre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                   3 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                     2 dies   
Total dies de pluja:                                       5 dies   


ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                       19.9ºC           (21 d'octubre)
Temperatura mínima més baixa:                    12.9ºC           (23 d'octubre)
Temperatura màxima més alta:                      29.1ºC           (21 d'octubre)
Temperatura màxima més baixa:                   18.3ºC           (14 i 23 d'octubre)
Humitat mínima més alta:                               81%              (31 d'octubre)
Humitat mínima més baixa:                            21%              (23 d'octubre)
Humitat màxima més alta:                              98%              (12 d'octubre)
Humitat màxima més baixa:                           48%              (23 d'octubre)
Vent màxim més alt:                                      60 km/h         (22 d'octubre)
Vent màxim més baix:                                   13 km/h         (31 d'octubre)
Nits tropicals (>20ºC):                                 0 nits   
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana del mes ha estat bastant superior a la mitjana, si tenim en compte que des de l'octubre de 2010 fins a aquest darrer la temperatura mitjana és de 18.45ºC. Tot seguit es mostren les mitjanes del setembre dels anys anteriors...

2010: 16.36ºC
2011: 19.16ºC
2012: 17.37ºC
2013: 19.52ºC
2014: 19.82ºC

-La pluviometria s'ha mostrat molt inferior a la mitjana, ja que des de l'octubre de 2010 fins a aquest corresponent darrer mes la mitjana està situada en 67.7 mm. Les quantitats pluviomètriques dels anys anteriors han estat les següents... 
2010: 63.9 mm
2011: 79 mm
2012: 171 mm
2013: 15.4 mm
2014: 9.2 mm

I per acabar, es deix la gràfica diària de valors mínims i màxims de temperatura, així com també la pluviometria d'aquest passat octubre.
Gràfica el·laborada per www.meteoclimatic.comdijous, 2 d’octubre del 2014

Resums mensuals del mes de setembre de 2014

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes de setembre pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE SETEMBRE DE 2014 A ALMOSTER - PICARANY

Temperatura mitjana de les màximes:            24.89ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:             18.6ºC
Temperatura mitjana del mes:                       21.75ºC
Humitat mitjana del mes:                              79,8%
Vent mitjà màxim:                                        26.7 km/h
Precipitació mensual:                                   120,4 mm

VALORS EXTREMS   

Temperatura mínima del mes:                        12.6ºC          (25 de setembre)
Temperatura màxima del mes:                       29.6ºC          (11 de setembre)
Humitat mínima del mes:                               47%              (25 de setembre)
Humitat màxima del mes:                              98%              (14, 15, 19, 24 i 30 set)
Precipitació màxima en un dia del mes:          45,6 mm       (23 de setembre)
Vent cop màxim del mes:                              50 km/h         (19 de setembre)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:             1006.6 hPa    (17 de setembre)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:            1025.6 hPa    (30 de setembre)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                  8 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                    3 dies   
Total dies de pluja:                                      11 dies   

ALTRES VALORS

Temperatura mínima més alta:                      21.4ºC           (7 de setembre)
Temperatura mínima més baixa:                   12.6ºC           (25 de setembre)
Temperatura màxima més alta:                     29.6ºC           (11 de setembre)
Temperatura màxima més baixa:                  19.6ºC           (28 de setembre)
Humitat mínima més alta:                              84%              (14 de setembre)
Humitat mínima més baixa:                           47%              (25 de setembre)
Humitat màxima més alta:                             98%              (14, 15, 19, 24 i 30 set)
Humitat màxima més baixa:                          88%              (21 de setembre)
Vent màxim més alt:                                    50 km/h          (19 de setembre)
Vent màxim més baix:                                 18 km/h          (29 i 30 de setembre)
Nits tropicals (>20ºC):                                11 nits   

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana del mes ha estat normal o lleugerament superior a la mitjana, si tenim en compte que des del setembre de 2010 fins a aquest passat del 2014, la temperatura mitjana és de 21.46ºC. Tot seguit es mostren les mitjanes del setembre dels anys anteriors...
2010: 20.4ºC
2011: 22.65ºC
2012: 21.12ºC
2013: 21.36ºC
2014: 21.75ºC

-La pluviometria s'ha mostrat superior a la normal si tenim en compte que de l'any 2010 fins ara, la mitjana és de 52.88 mm.  Les quantitats pluviomètriques dels anys anteriors han estat les següents...
2010: 82,2 mm
2011: 8,4 mm
2012: 48.2 mm
2013: 5.2 mm
2014: 120.4 mm

I per acabar, es deix la gràfica diària de valors mínims i màxims de temperatura, així com també la pluviometria,d'aquest passat setembre.
Gràfica el·laborada per www.meteoclimatic.com
dilluns, 1 de setembre del 2014

Resums mensuals del mes d'agost de 2014

Aquí hi han detallats tots els resums d'aquest passat mes d'agost pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'AGOST DE 2014 A ALMOSTER - PICARANY


Temperatura mitjana de les màximes:            25.92ºC
Temperatura mitjana de les mínimes:             19.59ºC
Temperatura mitjana del mes:                       22.75ºC
Humitat mitjana del mes:                              76,85%
Vent mitjà màxim:                                        28 km/h
Precipitació mensual:                                   38,8 mm


VALORS EXTREMS    

Temperatura mínima del mes:                       15.1ºC           (23 d'agost)
Temperatura màxima del mes:                      33.3ºC           (26 d'agost)
Humitat mínima del mes:                               25%              (13 d'agost)
Humitat màxima del mes:                              98%              (3, 22 i 23 d'agost)
Precipitació màxima en un dia del mes:         29,8 mm        (22 d'agost)
Vent cop màxim del mes:                              53 km/h         (13 d'agost)
Pressió atmosfèrica mínima del mes:             1006.6 hPa    (2 d'agost)
Pressió atmosfèrica màxima del mes:            1021.8 hPa    (17 d'agost)
Dies de pluja (superior a 1 mm):                  6 dies   
Dies de pluja (inferior a 1 mm):                    2 dies   
Total dies de pluja:                                      8 dies   


ALTRES VALORS


Temperatura mínima més alta:                      22.2ºC          (11 d'agost)
Temperatura mínima més baixa:                   15.1ºC          (23 d'agost)
Temperatura màxima més alta:                     33.3ºC          (26 d'agost)
Temperatura màxima més baixa:                  20.9ºC          (21 d'agost)
Humitat mínima més alta:                             86%              (22 d'agost)
Humitat mínima més baixa:                          25%              (13 d'agost)
Humitat màxima més alta:                            98%              (3, 22 i 23 d'agost)
Humitat màxima més baixa:                         73%              (15 d'agost)
Vent màxim més alt:                                    53 km/h         (13 d'agost)
Vent màxim més baix:                                 18 km/h          (21 d'agost)
Nits tropicals (>20ºC):                               16 nits   
 

Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana mensual del mes d'agost ha estat inferior a la normal, si tenim en compte que a l'agost de 2011 es va fer una mitjana de 24.03ºC, al de l'any 2012 de 25.0ºC, i la mitjana mensual de 2013 de 23.19ºC.

-La pluviometria s'ha mostrat superior a la normal, si tenim en compte els últims tres anys en què s'anoten dades en aquest observatori, amb un valor de 0.0 mm l'agost de 2011, 7.8 mm el de l'any 2012, i 21.2 mm el mes d'agost de l'any 2013

I per acabar, es deix la gràfica diaria de valors mínims i màxims de temperatura, així com també la pluviometria, d'aquest passat agost.
Gràfica el·laborada per www.meteoclimatic.com